Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestuje w obszary wiejskie.
Operacja pod nazwą "Usługi ratownicwa i transportu medycznego" mająca na celu utworzenie i utrzymanie miejsc pracy, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwuju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Zabezpieczenie medyczne imprez

Centrum Transportu Medycznego E-MED oferuje profesjonalne zabezpieczenie medyczne imprez masowych jak również nie masowych.

Gwarantujemy zespół wykwalifikowanych ratowników medycznych i pielęgniarek, w razie potrzeby również lekarzy, którzy wyposażeni są w niezbędny sprzęt do udzielania pomocy medycznej.
 
Najczęstszym obszarem naszych działań jest powiat częstochowski jednak zabezpieczamy imprezy na terenie całej Polski.

Posiadamy ogromne doświadczenie w organizacji zabezpieczenia medycznego każdego rodzaju imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, koncertów, festynów, pikników rodzinnych, zgromadzeń i tym podobnych wydarzeń. Gwarantujemy stałą współpracę podczas trwania imprezy z organizatorem jak również z innymi służbami na miejscu zdarzenia (Policja, Straż, Ochrona)


Oferujemy:
  • Punkty pomocy medycznej, które obsługiwane są przez wykwalifikowanych ratowników medycznych, pielęgniarki oraz lekarzy, wyposażone w sprzęt medyczny do ratowania zdrowia i życia (m.in. defibrylatory, tlen, środki opatrunkowe, leki)
  • Zespoły wyjazdowe - karetki (których celem jest transport chorego do szpitala pod opieką ratowników medycznych oraz lekarza)
  • Ratownicze patrole piesze, wyposażone w niezbędny sprzęt medyczny
  • Łączność między zespołami/patrolami za pomocą radiotelefonów
Do każdego zabezpieczenia medycznego podchodzimy w sposób indywidualny aby dopasować ilość ratowników oraz sprzętu by sprostać wymaganiom organizatora oraz w sposób profesjonalny zrealizować zlecenie.
Koszt związany z oferowaną przez nas usługą jest ustalany indywidualnie. Cena zabezpieczenia medycznego jest zależna od charakteru wydarzenia oraz od potrzeb personalnych i sprzętowych.

Podstawa prawna
Zgodnie z ustawą „O bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.Nr 106 poz. 680 z 1998 r. z późniejszymi zmianami) organizator każdej imprezy gdzie szacunkowa liczba uczestników wynosi powyżej:
  • 1000 osób – dla imprez na wolnym powietrzu,
  • 300 osób – dla imprez w obiektach zamkniętych,
zobowiązany jest zapewnić opiekę medyczną uczestnikom imprezy. Szczegóły reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej.