Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestuje w obszary wiejskie.
Operacja pod nazwą "Usługi ratownicwa i transportu medycznego" mająca na celu utworzenie i utrzymanie miejsc pracy, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwuju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Pokazy pierwszej pomocy

Pokazy pierwszej pomocy organizujemy przede wszystkim dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Jest to idealny sposób aby nauczyć dzieci jak postępować w sytuacji zagrożenia życia.

Pokaz pierwszej pomocy oraz ćwiczenia ratowania życia organizujemy dla każdej grupy wiekowej. Do każdego pokazu podchodzimy w sposób indywidualny aby dopasować ćwiczenia do wieku dzieci oraz oczekiwań i potrzeb organizatora.

Dzieci uczestniczące w pokazie mają również możliwość zobaczenia jak wygląda praca ratownika ,,od środka”, ponieważ na pokazy przyjeżdżamy w pełni wyposażoną karetką.
 
Doświadczeni ratownicy medyczni zawsze prowadzą zajęcia w sposób atrakcyjny aby dzieci brały udział w zajęciach w aktywny sposób oraz aby w jak najmilszy sposób przyswoiły wiedzę aby w razie potrzeby umiały udzielić pomocy poszkodowanemu.
 
Po ukończeniu pokazu uczestnicy mogą uzyskać dyplom MAŁEGO RATOWNIKA świadczący o udziale w zajęciach.