Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestuje w obszary wiejskie.
Operacja pod nazwą "Usługi ratownicwa i transportu medycznego" mająca na celu utworzenie i utrzymanie miejsc pracy, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwuju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Transport medyczny i sanitarny

Nasza firma świadczy profesjonalne usługi transportu medycznego i sanitarnego na terenie całej Polski oraz Europy.
Świadczymy usługi dla osób prywatnych, firm, szpitali, przychodni oraz innych instytucji.

Realizujemy transport medyczny i sanitarny:
  • Osób niepełnosprawnych i pacjentów między szpitalami, przychodniami oraz placówkami medycznymi
  • Pacjentów z domów do hospicjów oraz domów opieki
  • Pacjentów do sanatoriów i ośrodków rehabilitacyjnych
  • Pacjentów do placówek ubezpieczeniowych
  • Chorych (z łóżka do łóżka)
  • Chorych do różnych miejsc w Polsce i Europie
  • Osób dializowanych
Transport medyczny i sanitarny realizujemy przez całą dobę 365 dni w roku.
Przed wykonaniem transportu przeprowadzamy wywiad dotyczący stanu zdrowia pacjenta aby móc dostosować sprzęt medyczny do potrzeb i stanu jego zdrowia. Transport chorego realizujemy pod opieką ratowników, pielęgniarek lub w razie potrzeby lekarza.
Koszt związany z oferowaną przez nas usługą jest ustalany indywidualnie. Cena transportu medycznego i sanitarnego jest zależna od charakteru transportu oraz od potrzeb personalnych i sprzętowych.